Mirusio Žmogaus Kelionė

by Juodvarnis

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €7 EUR  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.

about

The band:
Paulius Simanavičius – guitar, vocals, synths and samples
Modestas Juškėnas – guitar
Linas Kulbačiauskas – bass
Gediminas Tumėnas – drums

Guest musicians:
Dorotė Zdanavičiūtė – vocals on tracks I, II, III and VI
Mantas Gurkšnys – vocals on tracks II and VI

All music written and arranged by Juodvarnis, all lyrics written by Paulius Simanavičius.
Recorded and mixed by Paulius Simanavičius.
Drums engineering, additional mixing and mastering done by Rimtautas Piskarskas.
Produced by Paulius Simanavičius and Augustinas Bėkšta.
Audio production done at MuzLab studio in Vilnius, Lithuania, during years 2014-2015.
Cover art by Snovonne Drake.


Follow and contact the band:
juodvarnis.lt@gmail.com
www.facebook.com/juodvarnis.band

Muzlab studio: www.muzlab.lt
Snodrakedesign: www.snovonne.net/snodrakedesign/

credits

released February 21, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Juodvarnis Vilnius, Lithuania

contact / help

Contact Juodvarnis

Streaming and
Download help

Track Name: I. Amžinybė Nelaukia Tavęs (Eternity Awaits You Not)
I. Amžinybė Nelaukia Tavęs

Šešėlis jau gaubia mane,
Užkloja man širdį, trina sapnus.
Gaivina mane nakties ramuma,
Tylus lietus atšaldo jausmus.
Jau ryto šviesos mano akys daugiau neišvys,
Rasos vėsumo pėdos jau niekad nejaus,
Jau baigia praslinkti gyvenimas pro akis,
Dar vienas dūžis, ir sustos širdis.

Grimstu gilyn...

Na ir kur ta šviesa kurią skleidžia protėvių ugnis,
Kodėl aplink tamsa?
Kur tie menių skliautai, kuriuos regėjau sapne,
Kodėl aplink tuštuma?

Kodėl aplink tamsa?
Kodėl aplink tuštuma?

Žmogau, tavęs nelaukia ramybė,
Nors gyvenai gan dorai ir garbingai,
Teks mokėti tau už kitų klaidas,
Amžinybė dar nelaukia tavęs.

Grįši žemėn Vilku,
Atgimsi amžinu klajūnu.


I. Eternity Awaits You Not

A shadow shrouds me,
It covers my heart, erases my dreams.
Tranquility of the night vivifies me,
A silent rain freezes my feelings.
My eyes shall not see the morning light,
My feet shall not feel the chill of dew,
My life is flashing before my eyes,
One more beat, and my heart will stop.

I'm sinking to the deep...

Where is the light cast by our forefather's flame?
Why is there darkness?
Where are the arches of halls of which I have dreamt?
Why is there emptiness?

Why is there dark?
Why is there emptiness?

Layman, peace awaits you not
Eventhough you've lived a life of virtue and honor.
You shall pay for the mistakes of others,
Eternity awaits you not.

You shall return a wolf,
Reborn a perpetual wanderer.
Track Name: II. Pabudimas (The Awakening)
II. Pabudimas

Prabudau – atmerkiau akis,
Vėl jaučiu – plaka širdis,
Aplink nei dvasios gyvos,
Tiktai medžiai juodi dangų remia virš mano galvos.

Juk turėčiau būt miręs,
Kažkur toli išskridęs,
Kodėl jūs prakeikėt mane?
Aš žmogus, įkalintas vilko kūne.

Kad ir ką praradau, iš naujo atrasiu,
Žvaigždės kelią nušvies per užmaršties tamsą,
Laiko tėkmė kasdien vis stiprėja,
O aš gyvas mintim, kad grįšiu ten, kur viskas prasidėjo.


Grįšiu ten, kur pradžia,
Ten, kur šaukias manęs balsai naktyje.
Grįšiu ten, kur liepsna
Manają širdį pavers ledo upe.

Prakeiktųjų dvasių šauksmas sminga į sielą, iki pat jos gelmių.
Klajoju šioj nakty aš vienas, prabudau aš žvėrim, amžinu klajūnu.

Kad ir ką praradau, iš naujo atrasiu,
Žvaigždės kelią nušvies per užmaršties tamsą,
Laiko tėkmė kasdien vis stiprėja,
O aš gyvas mintim, kad grįšiu ten, kur viskas prasidėjo.
II. The Awakening

I have awoken, my eyes are open,
I can feel again, my heart is beating,
Not a soul around,
Only blackened trees leaning upon the sky above my head.

I should be dead
Flown somewhere far away.
Why have you cursed me?
I am a man trapped inside a body of a wolf.

Whatever I have lost I shall find again,
The stars shall light my way through the darkness of oblivion.
The stream of time is ever getting stronger,
And my thoughts of returning to the beginning keep me alive.

I shall return to the start
Where the voices in the night are calling me.
I shall return to the flame
That will turn my heart to a river of ice.

Cries of cursed spirits pierce my soul to the very depths.
I roam this night alone awoken as a beast, a perpetual wanderer.

Whatever I have lost I shall find again
The stars shall light my way through the darkness of oblivion.
The stream of time is ever getting stronger,
And my thoughts of returning to the beginning keep me alive.
Track Name: III. Ieškojimas (The Searching)
III. Ieškojimas

Aš išprotėjau nuo žodžių gyvybė ir meilė,
Aš pasenau šimtu metų per naktį vilties.
Mirties sparnai ataidi ir vaidenas man vėl,
Kad mane Juodvarniai išplėš iš praeities.

O Žemė pavargus nuo mūsų,
Numetė žiedus ir pavasarį pavertė žiema.
Tik dabar galiu žmogaus prigimtį atrasti
Ten, kur niekada ieškoti nebandžiau.

Kokia baisi gelmė žmogaus širdis,
Ne kiekvienas išdrįstų ja pervert save.
Ir kodėl kasdieną bijau aš mirti?
Bet kodėl toje baimėje palaimą jaučiu?

Kiek dienų ir naktų vis bandžiau išsiaiškint,
Kur paslėpti mano keliai.
Juo giliau mintis nardinau,
Tuo atsakymas darėsi blyškesnis.

O Žemė, pavargus nuo mūsų,
Numetė žiedus ir pavasarį pavertė žiema.
Jau dabar galiu žmogaus prigimtį rasti,
Nes esu ten, kur niekada nebuvau.


III. The Searching

I've gone mad from the words 'life' and 'love',
I've grown a hundred years older over a night of hope.
The wings of death echo and it seems to me
That ravens shall tear me from the past.

Tired from us the earth
Has lost it's blossoms and turned spring into winter.
Only now can I find the origin of man
In a place I've never searched before.

What a frightening deep is the heart of man,
Not every man would dare to pierce himself with it.
And why do I fear death from day to day?
But why in that fear do I find peace?

How many days and night have I tried to find out
Where my paths are hidden?
The deeper I sank my thoughts
The more pale the answer became.

Tired from us the earth
Has lost it's blossoms and turned spring into winter.
Now I can find the origin of man
Because I am where I have never been.