IV. Išpažintis (The Confession)

from by Juodvarnis

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €1 EUR  or more

     

about

IV. Išpažintis

Troškimai nublanks, kai motina naktis mane po savo skvernu priglaus,
Pasaulio akys visa reginčios pervers mane, sužeis ir išgydys.
Nors žvelgiau į šviesą jaučiau ir tamsą jos,
Veidmainystė giliai paslėpta tavyje ir manyje.

Kodėl žmogus linkęs save žudyti lėtai,
Nuodyti sielą, persunkti ją pagieža ir melu?
Juk visa tai, ką jis kuria, neišvengiamai bus pamiršta,
Visa tai, kuo jis kvepuoja – užnuodyta.

Kieno atvira širdis ir žvilgsnis laimės pilnas,
Tas pasmerktas kentėt pats to nejausdamas.
Juk kelias tas, kuriuo mes einam, jau nustiestas mums tik gimus,
Ir nesvarbu, kurlink bežvelgtumėm, galas vis tiek tas pats.

Sakyk, žmogau, kodėl, kodėl, kodėl tu toks nepaprastas,
Kad net žinodamas, kuo viskas pasibaigs, bandai atrasti prasmę?
O ta prasmė lyg paukštis geležinis niekada nepasieks dausų,
Ir liksi vienas, tik vienuj vienas, kada ateis pabaiga tavo dienų.


IV. The Confession

Desires shall fade when mother night shelters me under her wing,
The all-seeing eyes of the world will pierce me, wound me and cure me.
Evethough I glanced into the light, I felt her darkness too,
Hypocrisy hidden inside you and me.

Why is man inclined to kill himself slowly
Poison the soul, soak it with hatred and lies?
Everything that he creates shall inevitably be forgotten,
Everything he breathes on is poisoned.

He who has an open heart and whose eyes are full of bliss
Is unknowingly doomed to suffer.
The path we take is already set when we are born
And no matter where we would look the end remains the same.

Tell me man, why are you so remarkable?
Even when you know the end, you try to find a purpose,
And that purpose is like an iron bird that shall never reach the skies
And you will be left alone and only alone 'till the end of your days.

credits

from Mirusio Žmogaus Kelionė, released February 21, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Juodvarnis Vilnius, Lithuania

contact / help

Contact Juodvarnis

Streaming and
Download help